แบบสอบถามสุขภาพจิตทั่วไป

ในระยะสองถึงสามสัปดาห์ที่ผ่านมานี้ท่าน
 • 2. * รู้สึกสบายและมีสุขภาพดี
 • 3. * รู้สึกต้องการยาบำรุงให้มีกำลังวังชา
 • 4. * รู้สึกทรุดโทรมและสุขภาพไม่ดี
 • 5. * รู้สึกไม่สบาย
 • 6. * เจ็บหรือปวดบริเวณศีรษะ
 • 7. * รู้สึกตึงหรือคล้ายมีแรงกดที่ศีรษะ
 • 8. * มีอาการวูบร้อนหรือหนาว
 • 9. * นอนไม่หลับเพราะกังวลใจ
 • 10. * ไม่สามารถหลับได้สนิทหลังจากหลับแล้ว
 • 11. * รู้สึกตึงเครียดอยู่ตลอดเวลา
 • 12. * รู้สึกหงุดหงิด อารมณ์ไม่ดี
 • 13. * รู้สึกกลัวหรือตกใจโดยไม่มีเหตุผลสมควร
 • 14. * รู้สึกเรื่องต่าง ๆ ทับถมจนรับไม่ไหว
 • 15. * รู้สึกกังวล กระวนกระวาย และเครียดอยู่ตลอดเวลา
 • 16. * หาอะไรทำให้ตัวเองไม่มีเวลาว่างได้
 • 17. * ทำอะไรช้ากว่าปกติ
 • 18. * รู้สึกว่าโดยทั่วไปแล้วทำอะไร ๆ ได้ดี
 • 19. * พอใจกับการที่ทำงานลุล่วงไป
 • 20. * รู้สึกว่าได้ทำตัวให้เป็นประโยชน์ในเรื่องต่าง ๆ
 • 21. * รู้สึกว่าสามารถตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ ได้
 • 22. * สามารถมีความสุขกับกิจกรรมในชีวิตประจำวันตามปกติได้
 • 23. * คิดว่าตัวเองเป็นคนไร้ค่า
 • 24. * รู้สึกว่าชีวิตนี้หมดหวังโดยสิ้นเชิง
 • 25. * รู้สึกไม่คุ้มค่าที่จะมีชีวิตอยู่ต่อไป
 • 26. * คิดว่ามีความเป็นไปได้ที่จะอยากจบชีวิตตัวเอง
 • 27. * รู้สึกว่าบางครั้งทำอะไรไม่ได้เลยเพราะประสาทตึงเครียดมาก
 • 28. * พบว่าตัวเองรู้สึกอยากตายไปให้พ้น ๆ
 • 29. * พบว่ามีความรู้สึกที่อยากจะทำลายชีวิตตัวเองเข้ามาอยู่ในความคิดเสมอ ๆ
Thank you for completing the survey.