แบบประเมินภาวะซึมเศร้า 9 คำถาม (9Q)

ใน 2 สัปดาห์ที่ผ่านมารวมทั้งวันนี้ท่านมีอาการเหล่านี้บ่อยแค่ไหน
  • 2. * เบื่อไม่สนใจอยากทำอะไร
  • 3. * ไม่สบายใจซึมเศร้าท้อแท้
  • 4. * หลับยากหรือหลับ ๆ ตื่น ๆ หรือหลับมากไป
  • 5. * เหนื่อยง่าย หรือ ไม่ค่อยมีแรง
  • 6. * เบื่ออาหาร หรือ กินมากเกินไป
  • 7. * รู้สึกไม่ดีกับตัวเอง คิดว่าตัวเองล้มเหลว หรือ ทำให้ตนเองหรือครอบครัวผิดหวัง
  • 8. * สมาธิไม่ดีเวลาทำอะไร เช่น ดูโทรทัศน์ ฟังวิทยุ หรือ ทำงานที่ต้องใช้ความตั้งใจ
  • 9. * พูดช้า ทำอะไรช้าจนคนอื่นสังเกตเห็นได้ หรือ กระสับกระส่ายไม่สามารถอยู่นิ่งได้เหมือนที่เคยเป็น
  • 10. * คิดทำร้ายตนเอง หรือ คิดว่าถ้าตายไปคงจะดี
  • 11. ท่านมีความประสงค์ที่จะขอรับคำปรึกษาที่แผนกจิตเวชและประสาทวิทยาแบบเร่งด่วนหรือไม่
ขอบคุณที่ทำแบบสอบถาม